CascadiaPHP 2024

posix_getsid

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

posix_getsidGeçerli sürecin oturum kimliğini döndürür

Açıklama

posix_getsid(int $süreç_kimliği): int|false

süreç_kimliği kimlikli sürecin oturum kimliğini döndürür. Bir sürecin oturum kimliği oturum liderinin süreç grup kimliğidir.

Bağımsız Değişkenler

süreç_kimliği

Süreç kimliği. 0 belirtilirse geçerli süreç belirtilmiş varsayılır. Geçersiz bir süreç kimliği belirtilirse false döner ve oluşan hataya posix_get_last_error() işlevi üzerinden erişilebilir.

Dönen Değerler

Oturum kimliği bir tamsayı olarak döndürülür, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - posix_getsid() örneği

<?php
$pid
= posix_getpid();
echo
posix_getsid($pid); //8805
?>

Ayrıca Bakınız

  • posix_getpgid() - Süreç kimliği belirtilen sürecin süreç grup kimliğini döndürür
  • posix_setsid() - Geçerli süreci bir oturumun lider süreci haline getirir
  • POSIX getsid(2) kılavuz sayfası

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top