SymfonyWorld Online 2022 Winter Edition

posix_getlogin

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

posix_getloginOturumu açan kullanıcının ismini döndürür

Açıklama

posix_getlogin(): string|false

Oturumu açan (dolayısıyla çalışan sürecin sahibi olan) kullanıcının ismini döndürür.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Kullanıcı ismi bir dizge olarak döner, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - posix_getlogin() örneği

<?php
echo posix_getlogin(); //apache
?>

Ayrıca Bakınız

  • posix_getpwnam() - Kullanıcı adı belirtilen kullanıcı hakkında bilgi döndürür
  • POSIX getlogin(3) kılavuz sayfası

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
7
Alex P
7 years ago
posix_getlogin() will return boolean false when there is no shell, e.g. when running under an apache process
up
-8
philip
18 years ago
Note that this function returns the owner that the process *started* as.  Even if you call posix_setuid (or posix_seteuid) it will still report the username the process started as.

use get_current_user() to get the effective real user.
To Top