PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

posix_geteuid

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

posix_geteuidÇalışan sürecin etkin kullanıcı kimliğini döndürür

Açıklama

posix_geteuid(): int

Çalışan sürecin etkin kullanıcı kimliğini döndürür. Kullanıcı isminine dönüşüm ile ilgili bilgi için posix_getpwuid() işlevine bakınız.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Kullanıcı kimliği bir tamsayı olarak döner.

Örnekler

Örnek 1 - posix_geteuid() örneği

Bu örnekte etkin kullanıcı kimliği posix_seteuid() ile değiştirilmeden önce ve değiştirildikten sonra gerçek ve etkin kullanıcı kimlikleri arasındaki fark gösterilmektedir.

<?php
echo posix_getuid()."\n"//10001
echo posix_geteuid()."\n"//10001
posix_seteuid(10000);
echo 
posix_getuid()."\n"//10001
echo posix_geteuid()."\n"//10000
?>

Ayrıca Bakınız

  • posix_getpwuid() - Kullanıcı kimliği belirtilen kullanıcı hakkında bilgi döndürür
  • posix_getuid() - Geçerli sürecin gerçek kullanıcı kimliğini döndürür
  • posix_setuid() - Geçerli sürecin kullanıcı kimliğini tanımlar
  • POSIX geteuid(2) kılavuz sayfası

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top