PHPCon Poland 2024

posix_geteuid

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

posix_geteuidÇalışan sürecin etkin kullanıcı kimliğini döndürür

Açıklama

posix_geteuid(): int

Çalışan sürecin etkin kullanıcı kimliğini döndürür. Kullanıcı isminine dönüşüm ile ilgili bilgi için posix_getpwuid() işlevine bakınız.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Kullanıcı kimliği bir tamsayı olarak döner.

Örnekler

Örnek 1 - posix_geteuid() örneği

Bu örnekte etkin kullanıcı kimliği posix_seteuid() ile değiştirilmeden önce ve değiştirildikten sonra gerçek ve etkin kullanıcı kimlikleri arasındaki fark gösterilmektedir.

<?php
echo posix_getuid()."\n"; //10001
echo posix_geteuid()."\n"; //10001
posix_seteuid(10000);
echo
posix_getuid()."\n"; //10001
echo posix_geteuid()."\n"; //10000
?>

Ayrıca Bakınız

  • posix_getpwuid() - Kullanıcı kimliği belirtilen kullanıcı hakkında bilgi döndürür
  • posix_getuid() - Geçerli sürecin gerçek kullanıcı kimliğini döndürür
  • posix_setuid() - Geçerli sürecin kullanıcı kimliğini tanımlar
  • POSIX geteuid(2) kılavuz sayfası

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
2
divinity76+spam at gmail dot com
2 years ago
if you for some reason need the euid without depending on php-posix being available, try

<?php
function geteuid_without_posix_dependency(): int
{
try {
// this is faster if available
return \posix_geteuid();
} catch (
\Throwable $ex) {
// php-posix not available.. fallback to hack
$t = tmpfile();
$ret = fstat($t)["uid"];
fclose($t);
return
$ret;
}
}
To Top