posix_setpgid

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

posix_setpgidİş denetimi için süreç grup kimliğini tanımlar

Açıklama

posix_setpgid(int $süreç_kimliği, int $süreç_grubu_kimliği): bool

süreç_kimliği sürecini süreç_grubu_kimliği kimlikli süreç grubuna dahil eder.

Bağımsız Değişkenler

süreç_kimliği

Süreç kimliği.

süreç_grubu_kimliği

Süreç grubu kimliği.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

  • Süreç grupları ve iş denetimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için POSIX.1 standardına ve setsid(2) kılavuz sayfasına bakınız.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top