posix_strerror

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

posix_strerrorBelirtilen hata kodu ile ilgili sistem hata iletisini döndürür

Açıklama

posix_strerror(int $hata_kodu): string

Belirtilen hata_kodu ile ilgili sistem hata iletisini döndürür. hata_kodu, posix_get_last_error() işlevinden dönmüş bir değer olabilir.

Bağımsız Değişkenler

hata_kodu

posix_get_last_error() işlevinden dönmüş bir POSIX hata numarası. 0 belirtilirse "Success" dizgesi döner.

Dönen Değerler

Hata iletisini bir dizge olarak döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - posix_strerror() örneği

Bu örnekte çalışmayan bir süreç öldürülmeye çalışılacak ve dönen hata iletisi gösterilecektir.

<?php
posix_kill
(50,SIGKILL);
echo
posix_strerror(posix_get_last_error())."\n";
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

No such process

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top