posix_getgid

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

posix_getgidÇalışan sürecin gerçek grup kimliğini döndürür

Açıklama

posix_getgid(): int

Çalışan sürecin gerçek grup kimliğini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Gerçek grup kimliği bir tamsayı olarak döner.

Örnekler

Örnek 1 - posix_getgid() örneği

Örnekte etkin grup kimliği değişmeden ve değiştikten sonra gerçek grup kimliği gösterilmektedir.

<?php
echo 'Gerçek grup kimliğim: '.posix_getgid(); //20
posix_setegid(40);
echo
'Gerçek grup kimliğim: '.posix_getgid(); //20
echo 'Etkin grup kimliğim: '.posix_getegid(); //40
?>

Ayrıca Bakınız

  • posix_getgrgid() - Grup kimliği belirtilen grup hakkında bilgi verir
  • posix_getegid() - Çalışan sürecin etkin grup kimliğini döndürür
  • posix_setgid() - Geçerli sürecin grup kimliğini tanımlar
  • POSIX getgid(2) kılavuz sayfası

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
4
vector from ionisis.com
12 years ago
i came across this error:
Call to undefined function posix_getuid()

which was solved by these commands:
yum -y install php-process
service httpd restart
To Top