phpday 2022

posix_getuid

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

posix_getuidGeçerli sürecin gerçek kullanıcı kimliğini döndürür

Açıklama

posix_getuid(): int

Geçerli sürecin gerçek kullanıcı kimliğini döndürür.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Kullanıcı kimliğini bir tamsayı olarak döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - posix_getuid() örneği

<?php
echo posix_getuid(); //10000
?>

Ayrıca Bakınız

  • posix_getpwuid() - Kullanıcı kimliği belirtilen kullanıcı hakkında bilgi döndürür
  • POSIX getuid(2) kılavuz sayfası

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
1
StanE
6 years ago
None of the posix_* functions are available under Windows, since Windows is not POSIX compliant. But there seems to be / was an optional software package available, see here: https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_POSIX_subsystem
up
1
chris at ocportal dot com
13 years ago
Note that this function is not defined on Windows PHP.
To Top