posix_getpgrp

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

posix_getpgrpÇalışan sürecin süreç grup kimliğini döndürür

Açıklama

posix_getpgrp(): int

Çalışan sürecin süreç grup kimliğini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Süreç grup kimliği bir tamsayı olarak döner.

Ayrıca Bakınız

  • Süreç grupları hakkında bilgi için POSIX.1 standardı ve getpgrp(2) kılavuz sayfası.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top