posix_getgrnam

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

posix_getgrnamİsmi belirtilen grup hakkında bilgi verir

Açıklama

posix_getgrnam(string $isim): array|false

İsmi belirtilen grup hakkında bilgi döndürür.

Bağımsız Değişkenler

isim

Grubun ismi

Dönen Değerler

Başarı durumunda bir dizi, başarısızlık durumunda false döner döner. Dönen dizinin elemanları:

Grup bilgileri dizisi
Anahtar Açıklama
name Grubun ismi. İşlevi çağırıken isim bağımsız değişkenine atananla aynı olmalıdır. En fazla 16 karakter uzunlukta olabilir.
passwd Şifreli olarak grup parolası. Sistemde "shadow" parolalar kullanılıyorsa sadece bir * imi bulunur.
gid Sayısal olarak grup kimliği.
members Grubun üyelerinin isimlerini birer dizge olarak içeren bir dizidir.

Örnekler

Örnek 1 - posix_getgrnam() örneği

<?php

$groupinfo
= posix_getgrnam("toons");

print_r($groupinfo);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [name]  => toons
  [passwd] => x
  [members] => Array
    (
      [0] => tom
      [1] => jerry
    )
  [gid]   => 42
)

Ayrıca Bakınız

 • posix_getegid() - Çalışan sürecin etkin grup kimliğini döndürür
 • posix_getgrgid() - Grup kimliği belirtilen grup hakkında bilgi verir
 • filegroup() - Dosyanın sahibi olan grubu döndürür
 • stat() - Bir dosya hakkında bilgi döndürür
 • POSIX getgrnam(3) kılavuz sayfası

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
marques at displague dot com
15 years ago
This function returns 'false' if the group is not found.
To Top