posix_uname

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

posix_unameSistem hakkında bilgi verir

Açıklama

posix_uname(): array|false

Sistem hakkında bilgi verir.

POSIX standardı, değerlerin biçemleri hakkında önkabuller yapılmamasını gerektirir. Örneğin, bir sürüm numarası üç rakamdan oluşur yoksa bu işlev hiçbir şey döndürmez gibi önkabullerin yapılmaması gerekir.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Sistem hakkında özet bilgiyi bir dizge olarak döndürür. Dizgenin içerdiği verilerin indisleri şunlardır:

 • sysname - işletim sisteminin ismi (Linux gibi)
 • nodename - sistem ismi (makinem.yerel gibi)
 • release - işletim siteminin sürüm numarası (2.6.28 gibi)
 • version - işletim sisteminin sürüm bilgileri (#4 Tue Jul 20 17:01:36 MEST 1999 gibi)
 • machine - sistem mimarisi (i686 gibi)
 • domainname - DNS alanadı (example.com gibi)

domainname bir GNU oluşumu olup POSIX.1'e ait değildir. Dolayısıyla bu alan sadece GNU sistemlerinde ve GNU Libc kullanılan sistemlerde mevcuttur.

İşlev başarısız olursa false döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - posix_uname() örneği

<?php
$uname
=posix_uname();
print_r($uname);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [sysname] => Linux
  [nodename] => makinem.yerel
  [release] => 2.6.29.5-1
  [version] => #1 SMP PREEMPT Tue Jun 16 14:39:34 EEST 2009
  [machine] => x86_64
)

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
-4
boards at gmail dot com
18 years ago
Or, a simpler way to do that:

<?php
print_r
(posix_uname());
?>

Should print something like:

Array
(
[sysname] => Linux
[nodename] => vaio
[release] => 2.6.15-1-686
[version] => #2 Tue Jan 10 22:48:31 UTC 2006
[machine] => i686
)
up
-10
sean at thedesignpeople dot com
19 years ago
A simple example of how to loop thru and display the results of the posix_uname() function...

<?php
foreach(posix_uname() AS $key=>$value) {
print
$key .": ". $value ."<br>";
}
?>

The procedure above should return something similar to the following results:

sysname: Linux
nodename: node1
release: 2.4.26
version: #6 Mon Jun 14 19:07:27 PDT 2004
machine: i686
To Top