PHP 8.0.26 Released!

posix_mknod

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

posix_mknodÖzel veya sıralı (POSIX.1) bir dosya oluşturur

Açıklama

posix_mknod(
    string $dosya,
    int $seçenekler,
    int $büyük = 0,
    int $küçük = 0
): bool

Özel veya sıralı (POSIX.1) bir dosya oluşturur.

Bağımsız Değişkenler

dosya

Oluşturulacak dosyanın yolu.

seçenekler

İzinlerle şu sabitleren biri bitsel VEYAlanarak belirtilir: POSIX_S_IFREG, POSIX_S_IFCHR, POSIX_S_IFBLK, POSIX_S_IFIFO, POSIX_S_IFSOCK.

büyük

Büyük aygıt numarası (S_IFCHR veya S_IFBLK belirtirken gerekir).

küçük

Küçük aygıt numarası (öntanımlı değer: 0).

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - posix_mknod() örneği

<?php

$file 
'/tmp/tmpfile';  // dosya ismi
$type POSIX_S_IFBLK;   // dosya türü (blok aygıtı)
$permissions 0777;     // sekizlik izinler
$major 1;
$minor 8;              // /dev/random

if (!posix_mknod($file$type $permissions$major$minor)) {
    die(
'Hata ' posix_get_last_error() . ': ' posix_strerror(posix_get_last_error()));
}

?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top