posix_mknod

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

posix_mknodÖzel veya sıralı (POSIX.1) bir dosya oluşturur

Açıklama

posix_mknod(
    string $dosya,
    int $seçenekler,
    int $büyük = 0,
    int $küçük = 0
): bool

Özel veya sıralı (POSIX.1) bir dosya oluşturur.

Bağımsız Değişkenler

dosya

Oluşturulacak dosyanın yolu.

seçenekler

İzinlerle şu sabitleren biri bitsel VEYAlanarak belirtilir: POSIX_S_IFREG, POSIX_S_IFCHR, POSIX_S_IFBLK, POSIX_S_IFIFO, POSIX_S_IFSOCK.

büyük

Büyük aygıt numarası (S_IFCHR veya S_IFBLK belirtirken gerekir).

küçük

Küçük aygıt numarası (öntanımlı değer: 0).

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - posix_mknod() örneği

<?php

$file
= '/tmp/tmpfile'; // dosya ismi
$type = POSIX_S_IFBLK; // dosya türü (blok aygıtı)
$permissions = 0777; // sekizlik izinler
$major = 1;
$minor = 8; // /dev/random

if (!posix_mknod($file, $type | $permissions, $major, $minor)) {
die(
'Hata ' . posix_get_last_error() . ': ' . posix_strerror(posix_get_last_error()));
}

?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top