posix_getegid

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

posix_getegidÇalışan sürecin etkin grup kimliğini döndürür

Açıklama

posix_getegid(): int

Çalışan sürecin etkin grup kimliğini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Etkin grup kimliği bir tamsayı olarak döner.

Örnekler

Örnek 1 - posix_getegid() örneği

Bu örnekte posix_setegid() ile değitirilmeden önce ve değiştirildikten sonraki etkin grup kimliği gösterilmiştir.

<?php
echo 'Gerçek grup kimliğim: '.posix_getgid(); //20
posix_setegid(40);
echo
'Gerçek grup kimliğim: '.posix_getgid(); //20
echo 'Etkin grup kimliğim: '.posix_getegid(); //40
?>

Notlar

posix_getegid() işlevi, posix_getgid() işlevinden farklı bir sonuçla dönmesinin sebebi, posix_setegid() ile sadece etkin grup kimliğini değiştirilebilmesidir.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top