POSIX İşlevleri

Ayrıca Bakınız

Ayrıca bakınız: Süreç Denetim İşlevleri

İçindekiler

 • posix_access — Bir dosyanın izinlerine bakar
 • posix_ctermid — Denetim uçbiriminin dosya yolunu döndürür
 • posix_eaccess — Determine accessibility of a file
 • posix_errno — posix_get_last_error işlevinin takma adıdır
 • posix_fpathconf — Returns the value of a configurable limit
 • posix_get_last_error — Başarısız olan son POSIX işlevinden atanan hata numarasını döndürür
 • posix_getcwd — Çalışılan dizinin tam yolunu döndürür
 • posix_getegid — Çalışan sürecin etkin grup kimliğini döndürür
 • posix_geteuid — Çalışan sürecin etkin kullanıcı kimliğini döndürür
 • posix_getgid — Çalışan sürecin gerçek grup kimliğini döndürür
 • posix_getgrgid — Grup kimliği belirtilen grup hakkında bilgi verir
 • posix_getgrnam — İsmi belirtilen grup hakkında bilgi verir
 • posix_getgroups — Çalışan sürecin üyesi olduğu grupları döndürür
 • posix_getlogin — Oturumu açan kullanıcının ismini döndürür
 • posix_getpgid — Süreç kimliği belirtilen sürecin süreç grup kimliğini döndürür
 • posix_getpgrp — Çalışan sürecin süreç grup kimliğini döndürür
 • posix_getpid — Çalışan sürecin süreç kimliğini döndürür
 • posix_getppid — Üst süreç kimliğini döndürür
 • posix_getpwnam — Kullanıcı adı belirtilen kullanıcı hakkında bilgi döndürür
 • posix_getpwuid — Kullanıcı kimliği belirtilen kullanıcı hakkında bilgi döndürür
 • posix_getrlimit — Sistem özkaynak sınırları hakkında bilgi verir
 • posix_getsid — Geçerli sürecin oturum kimliğini döndürür
 • posix_getuid — Geçerli sürecin gerçek kullanıcı kimliğini döndürür
 • posix_initgroups — Grup erişim listesini hesaplar
 • posix_isatty — Dosya tanıtıcısı bir etkileşimli uçbirimle ilişkili mi diye bakar
 • posix_kill — Bir sürece bir sinyal gönderir
 • posix_mkfifo — Bir isimli boru dosyası (FIFO) oluşturur
 • posix_mknod — Özel veya sıralı (POSIX.1) bir dosya oluşturur
 • posix_pathconf — Returns the value of a configurable limit
 • posix_setegid — Geçerli sürecin etkin grup kimliğini belirler
 • posix_seteuid — Geçerli sürecin etkin kullanıcı kimliğini belirler
 • posix_setgid — Geçerli sürecin grup kimliğini tanımlar
 • posix_setpgid — İş denetimi için süreç grup kimliğini tanımlar
 • posix_setrlimit — Sistem özkaynak sınırlarını tanımlar
 • posix_setsid — Geçerli süreci bir oturumun lider süreci haline getirir
 • posix_setuid — Geçerli sürecin kullanıcı kimliğini tanımlar
 • posix_strerror — Belirtilen hata kodu ile ilgili sistem hata iletisini döndürür
 • posix_sysconf — Returns system runtime information
 • posix_times — Süreçle ilgili işlemci zamanlarını döndürür
 • posix_ttyname — Uçbirim aygıt ismini belirler
 • posix_uname — Sistem hakkında bilgi verir
add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
11
random832 at fastmail dot fm
16 years ago
That is not part of POSIX, those are only present as you listed on linux systems - some other systems have a /proc with different things in it (sometimes stuff that's symbolic links on linux will be hardlinks, textfiles on linux will be binary, or different files with different information) or none at all
up
-4
roberto at spadim dot com dot br
17 years ago
don't forget that in posix systems you can use /proc/$process_id/
files:
auxv
cmdline
cwd
environ
exe
fd
maps
mem
mounts
root
stat
statm
status
task
wchan

with it you can make somethings like:

$PPID=getmypid();
$pid=pcntl_fork();
if ($pid==0){
while(1){
if (strpos(file_get_contents("/proc/$PPID/cmdline"),'php')===false) echo "parent pid die";
}

}else{
// forked
}

with this you can use some libs that block signal or some bad signal handling or zombies process or anything you can think :)
To Top