CascadiaPHP 2024

posix_setegid

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

posix_setegidGeçerli sürecin etkin grup kimliğini belirler

Açıklama

posix_setegid(int $grup_kimliği): bool

Geçerli sürecin etkin grup kimliğini belirler. Bu işlev root yetkisi gerektirir.

Bağımsız Değişkenler

grup_kimliği

Grup kimliği.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - posix_setegid() örneği

Örnekte etkin grup kimliği değişmeden ve değiştikten sonra gösterilmektedir.

<?php
echo 'Etkin grup kimliğim: '.posix_getegid(); //20
posix_setegid(40);
echo
'Etkin grup kimliğim: '.posix_getegid(); //40
echo 'Gerçek grup kimliğim: '.posix_getgid(); //20
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top