posix_ttyname

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

posix_ttynameUçbirim aygıt ismini belirler

Açıklama

posix_ttyname(resource|int $dt): string|false

dt ile belirtilen dosya tanıtıcısının üzerinde açıldığı uçbirim aygıtının mutlak dosya yolunu bir dizge olarak döndürür.

Bağımsız Değişkenler

dt

resource veya int türünde olması beklenen dosya tanıtıcı. int türünde olanın, doğrudan ilgili sistem çağrısına aktarılabilen bir dosya tanıtıcısı olduğu varsayılır.

Dönen Değerler

İşlem başarısız olursa false yoksa dt tanıtıcısının mutlak dosya yolunu bir dizge olarak döndürür.

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
casper at bcx dot nl
18 years ago
<?php
var_dump
( posix_ttyname(STDOUT) );
?>

returns:
string(10) "/dev/pts/0"

When using pseudo terminal 1 (ie ssh)
To Top