PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

posix_ttyname

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

posix_ttynameUçbirim aygıt ismini belirler

Açıklama

posix_ttyname(resource|int $dt): string|false

dt ile belirtilen dosya tanıtıcısının üzerinde açıldığı uçbirim aygıtının mutlak dosya yolunu bir dizge olarak döndürür.

Değiştirgeler

dt

resource veya int türünde olması beklenen dosya tanıtıcı. int türünde olanın, doğrudan ilgili sistem çağrısına aktarılabilen bir dosya tanıtıcısı olduğu varsayılır.

Hemen hemen her durumda, resource türünde bir dosya özkaynağı sağlamak istenir.

Dönen Değerler

İşlem başarısız olursa false yoksa dt tanıtıcısının mutlak dosya yolunu bir dizge olarak döndürür.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
casper at bcx dot nl
15 years ago
<?php
    var_dump
( posix_ttyname(STDOUT) );
?>

returns:
string(10) "/dev/pts/0"

When using pseudo terminal 1 (ie ssh)
To Top