posix_setrlimit

(PHP 7, PHP 8)

posix_setrlimitSistem özkaynak sınırlarını tanımlar

Açıklama

posix_setrlimit(int $özkaynak, int $mevcut_sınır, int $üst_sınır): bool

posix_setrlimit() işlevi belirtilen özkaynak için mevcut ve üst sınırları tanımlar.

Her özkaynak için bir normal bir de üst sınır vardır. Normal sınır sistem çekirdeğinin dayattağı sınırdır. Üst sınır ise normal sınır için bir tavandır. Yetkisiz bir süreç sadece kendi normal sınırlarını 0'dan üst sınıra kadar bir aralıkta ayarlayabilir ve kendi üst sınırını geri döndürülemez şekilde düşürebilir.

Bağımsız Değişkenler

özkaynak

posix_setrlimit() sabitlerinden biri.

mevcut_sınır

Özkaynağın gerektirdiği mevcut sınır veya POSIX_RLIMIT_INFINITY.

üst_sınır

Özkaynağın ulaşabileceği üst sınır veya POSIX_RLIMIT_INFINITY.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

  • SETRLIMIT(2) kılavuz sayfası
  • posix_getrlimit() - Sistem özkaynak sınırları hakkında bilgi verir

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top