CascadiaPHP 2024

posix_getgroups

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

posix_getgroupsÇalışan sürecin üyesi olduğu grupları döndürür

Açıklama

posix_getgroups(): array|false

Çalışan sürecin üyesi olduğu grupları döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Çalışan sürecin üyesi olduğu grupların grup kimliklerini tamsayı olarak içeren bir dizi döner, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - posix_getgroups() örneği

<?php

$groups
= posix_getgroups();

print_r($groups);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [0] => 4
  [1] => 20
  [2] => 24
  [3] => 25
  [4] => 29
  [5] => 30
  [6] => 33
  [7] => 44
  [8] => 46
  [9] => 104
  [10] => 109
  [11] => 110
  [12] => 1000
)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top