posix_initgroups

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

posix_initgroupsGrup erişim listesini hesaplar

Açıklama

posix_initgroups(string $isim, int $grup_kimliği): bool

İsmi belirtilen kullanıcının grup erişim listesini hesaplar.

Bağımsız Değişkenler

isim

Kullanıcı ismi.

grup_kimliği

Genelde passwd dosyasındaki grup numarasıdır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

  • initgroups(3) kılavuz sayfasına bakınız.

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
victor dot kupiyanov at gmail dot com
11 years ago
The function does not calculate groups, it sets groups access list of the current process in accordance to user information in /etc/groups.

Quote from Unix manual page for initgroups:

NAME
       initgroups - initialize the supplementary group access list
...
DESCRIPTION
       The  initgroups()  function  initializes  the  group  access  list  by  reading the
       group database /etc/group and using all groups of which user is a member.
       The additional  group  group  is  also added to the list.
To Top