CascadiaPHP 2024

posix_initgroups

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

posix_initgroupsGrup erişim listesini hesaplar

Açıklama

posix_initgroups(string $isim, int $grup_kimliği): bool

İsmi belirtilen kullanıcının grup erişim listesini hesaplar.

Bağımsız Değişkenler

isim

Kullanıcı ismi.

grup_kimliği

Genelde passwd dosyasındaki grup numarasıdır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

  • initgroups(3) kılavuz sayfasına bakınız.

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
victor dot kupiyanov at gmail dot com
12 years ago
The function does not calculate groups, it sets groups access list of the current process in accordance to user information in /etc/groups.

Quote from Unix manual page for initgroups:

NAME
initgroups - initialize the supplementary group access list
...
DESCRIPTION
The initgroups() function initializes the group access list by reading the
group database /etc/group and using all groups of which user is a member.
The additional group group is also added to the list.
To Top