posix_getpgid

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

posix_getpgidSüreç kimliği belirtilen sürecin süreç grup kimliğini döndürür

Açıklama

posix_getpgid(int $süreç_kimliği): int|false

süreç_kimliği kimlikli sürecin süreç grup kimliğini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

pid

Süreç kimliği.

Dönen Değerler

Süreç grup kimliği bir tamsayı olarak döner.

Örnekler

Örnek 1 - posix_getpgid() örneği

<?php
$pid
= posix_getppid();
echo
posix_getpgid($pid); //35
?>

Notlar

Bilginize:

Bu bir POSIX işlevi değildir, BSD ve System V sistemlerinde vardır. Eğer sisteminiz bu işlevi desteklemiyorsa PHP derlenirken bu işlev derlenmeyecektir. Bir işlevin varlığına function_exists() ile bakabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

  • posix_getppid() - Üst süreç kimliğini döndürür
  • man page SETPGID(2)

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top