PHPCon Poland 2024

posix_ctermid

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

posix_ctermidDenetim uçbiriminin dosya yolunu döndürür

Açıklama

posix_ctermid(): string|false

Sürecin denetim uçbiriminin dosya yolunu içeren bir dizge döner. Hata durumunda atanan hata numarasına posix_get_last_error() işlevi ile erişilebilir.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

İşlem sırasında bir hata oluşursa posix_get_last_error() işlevi ile öğrenilmek üzere bir hata numarası atanır ve false döner, yoksa uçbirimin yolunu içeren bir dizge döner.

Örnekler

Örnek 1 - posix_ctermid() örneği

Bu örnekte üzerinde çalışılan uçbirimin yolu gösterilmektedir.

<?php
echo posix_ctermid() . " üzerinde çalışıyorum.";
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
phpmanual at remove dot mark dot griffin dot email
8 years ago
You can write directly to the tty (screen) even when the shell has redirected output, with:

<?php
$h
= fopen(posix_ctermid(), "rb+");
fwrite($h, "Testing direct output\n");
fclose($h);
?>
To Top