CascadiaPHP 2024

posix_setsid

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

posix_setsidGeçerli süreci bir oturumun lider süreci haline getirir

Açıklama

posix_setsid(): int

Geçerli süreci bir oturumun lider süreci haline getirir.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Hata durumunda -1, yoksa oturum kimliği döner.

Ayrıca Bakınız

  • Süreç grupları ve iş denetimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için POSIX.1 standardına ve setsid(2) kılavuz sayfasına bakınız.

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
5
karlsson dot nicklas at gmail dot com
16 years ago
Very useful when making daemons, for example:

<?php
$pid
= pcntl_fork(); // fork
if ($pid < 0)
exit;
else if (
$pid) // parent
exit;
else {
// child

$sid = posix_setsid();

if (
$sid < 0)
exit;

for(
$i = 0; $i <= 60; $i++) { // do something for 5 minutes
sleep(5);
}
}
?>
To Top