posix_setrlimit() sabitleri

Bilginize:

Bazı sabitlerin sisteminizde kullanılamayabileceği aklınızda bulunsun.

Bilginize:

Aşağıdaki bilgileri işletim sisteminizdeki setrlimit() kılavuz sayfasıyla karşılaştırarak, işletim sisteminiz POSIX'i tamamen gerçeklemek iddiasında olsa bile, sanki bu sınırların yorumlanışında bazı değişiklikler varmış gibi okumanız yararlı olabilir.

POSIX_RLIMIT_AS (int)
Sürecin adres alanının bayt cinsinden azami boyutu. Ayrıca, PHP'nin memory_limit yapılandırma yönergesine de bakın.
POSIX_RLIMIT_CORE (int)
İşletim sistemi hata döküm (core) dosyasının azami boyutu. 0 atanırsa bu dosya üretilmez.
POSIX_RLIMIT_CPU (int)
Sürecin kullanabileceği işlemci zamanının saniye cinsinden azami miktarı. Yazılımsal sınıra ulaşılırsa pcntl_signal() işlevi ile yakalanabilen SIGXCPU sinyali gönderilir. İşletim sistemine bağlı olarak, donanımsal sınıra ulaşılana kadar her saniyede bir ek bir SIGXCPU sinyali gönerilir, bu noktaya ulaşıldığında yakalanamayebilen SIGKILL sinyali gönderilir. Ayrıca, set_time_limit() işlevine de bakınız.
POSIX_RLIMIT_DATA (int)
Sürecin veri segmanının bayt cinsinden azami boyutu. brk() veya sbrk() işlevlerini kullanmakta olan bir eklenti olmadıkça bunun PHP'nin çalışmasına etkisi oldukça düşüktür.
POSIX_RLIMIT_FSIZE (int)
Bayt cinsinden, sürecin oluşturabileceği azami dosya boyutu.
POSIX_RLIMIT_LOCKS (int)
Sürecin oluşturabileceği azami kilit sayısı. Bu sadece oldukça eski sürümlü Linux çekirdeklerinde desteklenir.
POSIX_RLIMIT_MEMLOCK (int)
Bellekte kilitlenebilen azami bayt sayısı.
POSIX_RLIMIT_MSGQUEUE (int)
POSIX mesaj kuyrukları için ayrılabilen azami bayt sayısı. PHP, POSIX mesaj kuyrukları desteğiyle gelmediği için bu desteği özellikle kullanan bir eklenti olmadıkça bu sınırın bir etkisi olmayacaktır.
POSIX_RLIMIT_NICE (int)
Sürecin yeniden tanımlanabilen nice önceliğinin azami miktarı. Bu değer 20 - sınır şeklinde kullanılacağından negatif olmamalıdır.
POSIX_RLIMIT_NOFILE (int)
Süreç tarafından açılabilen dosya tanıtıcıların azami sayısının bir fazlası.
POSIX_RLIMIT_NPROC (int)
Sürecin gerçek kullanıcı kimliğini kullanmak üzere oluşturulabilen azami süreç (bazı sistemlerde evrelerin de) sayısı.
POSIX_RLIMIT_RSS (int)
Sayfa cinsinden sürecin yerleştiği azami boyut.
POSIX_RLIMIT_RTPRIO (int)
sched_setscheduler() ve sched_setparam() çağrılarıyla atanabilen azami gerçek zamanlılık önceliği.
POSIX_RLIMIT_RTTIME (int)
Gerçek zamanlılık zamanlamasının kullanılması durumunda engelleyici bir sistem çağrısı yapılmaksızın sürecin tüketebileceği işlemci zamanının mikro saniye cinsinden azami miktarı.
POSIX_RLIMIT_SIGPENDING (int)
Sürecin gerçek kullanıcı kimliğiyle kuyruklayabileceği azami sinyal sayısı.
POSIX_RLIMIT_STACK (int)
Süreç yığıtının bayt cinsinden azami boyutu.
POSIX_RLIMIT_INFINITY (int)
Bir kaynak sınırı için değer olarak sonsuzluk belirtir.
POSIX_RLIMIT_KQUEUES (int)
Bu kullanıcı kimliğinin oluşturmasına izin verilen azami kuyruk sayısı (FreeBSD). PHP 8.1.0 ve sonrasında kullanılabilir.
POSIX_RLIMIT_NPTS (int)
Bu kullanıcı kimliğinin oluşturmasına izin verilen azami sözde uçbirim sayısı (FreeBSD). PHP 8.1.0 ve sonrasında kullanılabilir.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top