PHPCon Poland 2024

Öntanımlı Sabitler

Aşağıda Süreç Denetim işlevleri tarafından desteklenen sinyaller listelenmiştir. Bu sinyallerin öntanımlı davranışları hakkında bilgi edinmek için signal(7) kılavuz sayfasına bakınız.

Süreç Denetim Sabitleri
WNOHANG (int)
WUNTRACED (int)
SIG_* Sabitleri
SIG_IGN (int)
SIG_DFL (int)
SIG_ERR (int)
SIGHUP (int)
SIGINT (int)
SIGQUIT (int)
SIGILL (int)
SIGTRAP (int)
SIGABRT (int)
SIGIOT (int)
SIGBUS (int)
SIGFPE (int)
SIGKILL (int)
SIGUSR1 (int)
SIGSEGV (int)
SIGUSR2 (int)
SIGPIPE (int)
SIGALRM (int)
SIGTERM (int)
SIGSTKFLT (int)
SIGCLD (int)
SIGCHLD (int)
SIGCONT (int)
SIGSTOP (int)
SIGTSTP (int)
SIGTTIN (int)
SIGTTOU (int)
SIGURG (int)
SIGXCPU (int)
SIGXFSZ (int)
SIGVTALRM (int)
SIGPROF (int)
SIGWINCH (int)
SIGPOLL (int)
SIGIO (int)
SIGPWR (int)
SIGSYS (int)
SIGBABY (int)
SIG_BLOCK (int)
SIG_UNBLOCK (int)
SIG_SETMASK (int)
SI_* Sabitleri
SI_USER (int)
SI_NOINFO (int)
SI_KERNEL (int)
SI_QUEUE (int)
SI_TIMER (int)
SI_MSGGQ (int)
SI_ASYNCIO (int)
SI_SIGIO (int)
SI_TKILL (int)
CLD_* Sabitleri
CLD_EXITED (int)
CLD_KILLED (int)
CLD_DUMPED (int)
CLD_TRAPPED (int)
CLD_STOPPED (int)
CLD_CONTINUED (int)
TRAP_* Sabitleri
TRAP_BRKPT (int)
TRAP_TRACE (int)
POLL_* Sabitleri
POLL_IN (int)
POLL_OUT (int)
POLL_MSG (int)
POLL_ERR (int)
POLL_PRI (int)
POLL_HUP (int)
ILL_* Sabitleri
ILL_ILLOPC (int)
ILL_ILLOPN (int)
ILL_ILLADR (int)
ILL_ILLTRP (int)
ILL_PRVOPC (int)
ILL_PRVREG (int)
ILL_COPROC (int)
ILL_BADSTK (int)
FPE_* Sabitleri
FPE_INTDIV (int)
FPE_INTOVF (int)
FPE_FLTDIV (int)
FPE_FLTOVF (int)
FPE_FLTUND (int)
FPE_FLTRES (int)
FPE_FLTINV (int)
FPE_FLTSUB (int)
SEGV_* Sabitleri
SEGV_MAPERR (int)
SEGV_ACCERR (int)
BUS_* Sabitleri
BUS_ADRALN (int)
BUS_ADRERR (int)
BUS_OBJERR (int)
CLONE_* Sabitleri
CLONE_NEWNS (int)
PHP 7.4.0 ve sonrasında kullanılabilir.
CLONE_NEWIPC (int)
PHP 7.4.0 ve sonrasında kullanılabilir.
CLONE_NEWUTS (int)
PHP 7.4.0 ve sonrasında kullanılabilir.
CLONE_NEWNET (int)
PHP 7.4.0 ve sonrasında kullanılabilir.
CLONE_NEWPID (int)
PHP 7.4.0 ve sonrasında kullanılabilir.
CLONE_NEWUSER (int)
PHP 7.4.0 ve sonrasında kullanılabilir.
CLONE_NEWCGROUP (int)
PHP 7.4.0 ve sonrasında kullanılabilir.
PRIO_* constants
PRIO_PGRP (int)
PRIO_USER (int)
PRIO_PROCESS (int)
PRIO_DARWIN_BG (int)
PHP 8.1.0 ve sonrasında kullanılabilir.
PRIO_DARWIN_THREAD (int)
PHP 8.1.0 ve sonrasında kullanılabilir.
add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
9
coder dot ua at gmail dot com
9 years ago
You should see all signals and their codes in your system using: kill -l
In my Debian GNU/Linux 7.6 (wheezy):

1) SIGHUP 2) SIGINT 3) SIGQUIT 4) SIGILL 5) SIGTRAP
6) SIGABRT 7) SIGBUS 8) SIGFPE 9) SIGKILL 10) SIGUSR1
11) SIGSEGV 12) SIGUSR2 13) SIGPIPE 14) SIGALRM 15) SIGTERM
16) SIGSTKFLT 17) SIGCHLD 18) SIGCONT 19) SIGSTOP 20) SIGTSTP
21) SIGTTIN 22) SIGTTOU 23) SIGURG 24) SIGXCPU 25) SIGXFSZ
26) SIGVTALRM 27) SIGPROF 28) SIGWINCH 29) SIGIO 30) SIGPWR
31) SIGSYS 34) SIGRTMIN 35) SIGRTMIN+1 36) SIGRTMIN+2 37) SIGRTMIN+3
38) SIGRTMIN+4 39) SIGRTMIN+5 40) SIGRTMIN+6 41) SIGRTMIN+7 42) SIGRTMIN+8
43) SIGRTMIN+9 44) SIGRTMIN+10 45) SIGRTMIN+11 46) SIGRTMIN+12 47) SIGRTMIN+13
48) SIGRTMIN+14 49) SIGRTMIN+15 50) SIGRTMAX-14 51) SIGRTMAX-13 52) SIGRTMAX-12
53) SIGRTMAX-11 54) SIGRTMAX-10 55) SIGRTMAX-9 56) SIGRTMAX-8 57) SIGRTMAX-7
58) SIGRTMAX-6 59) SIGRTMAX-5 60) SIGRTMAX-4 61) SIGRTMAX-3 62) SIGRTMAX-2
63) SIGRTMAX-1 64) SIGRTMAX
up
3
eclecticrob at gmail dot com
12 years ago
On OS X, the values of the constants are:

SIGHUP = 1
SIGINT = 2
SIGQUIT = 3
SIGILL = 4
SIGTRAP = 5
SIGABRT = 6
SIGIOT = 6
SIGBUS = 10
SIGFPE = 8
SIGUSR1 = 30
SIGSEGV = 11
SIGUSR2 = 31
SIGPIPE = 13
SIGALRM = 14
SIGTERM = 15
SIGSTKFLT not defined
SIGCLD not defined
SIGCHLD = 20
SIGCONT = 19
SIGTSTP = 18
SIGTTIN = 21
SIGTTOU = 22
SIGURG = 16
SIGXCPU = 24
SIGXFSZ = 25
SIGVTALRM = 26
SIGPROF = 27
SIGWINCH = 28
SIGPOLL not defined
SIGIO = 23
SIGPWR not defined
SIGSYS = 12
SIGBABY = 12
SIG_BLOCK = 1
SIG_UNBLOCK = 2
SIG_SETMASK = 3
up
0
eclecticrob at gmail dot com
12 years ago
On RedHat, the values of the constants are:

Signal SIGHUP = 1
Signal SIGINT = 2
Signal SIGQUIT = 3
Signal SIGILL = 4
Signal SIGTRAP = 5
Signal SIGABRT = 6
Signal SIGIOT = 6
Signal SIGBUS = 7
Signal SIGFPE = 8
Signal SIGUSR1 = 10
Signal SIGSEGV = 11
Signal SIGUSR2 = 12
Signal SIGPIPE = 13
Signal SIGALRM = 14
Signal SIGTERM = 15
Signal SIGSTKFLT = 16
Signal SIGCLD = 17
Signal SIGCHLD = 17
Signal SIGCONT = 18
Signal SIGTSTP = 20
Signal SIGTTIN = 21
Signal SIGTTOU = 22
Signal SIGURG = 23
Signal SIGXCPU = 24
Signal SIGXFSZ = 25
Signal SIGVTALRM = 26
Signal SIGPROF = 27
Signal SIGWINCH = 28
Signal SIGPOLL = 29
Signal SIGIO = 29
Signal SIGPWR = 30
Signal SIGSYS = 31
Signal SIGBABY = 31
Signal SIG_BLOCK = 0
Signal SIG_UNBLOCK = 1
Signal SIG_SETMASK = 2
To Top