CascadiaPHP 2024

stream_isatty

(PHP 7 >= 7.2.0, PHP 8)

stream_isattyAkımın bir TTY olup olmadığına bakar

Açıklama

stream_isatty(resource $akım): bool

akım geçerli bir uçbirim aygıtı mı diye bakar. Windows sistemlerinde de çalışabildiğinden posix_isatty() işlevine göre daha taşınabilirdir.

Bağımsız Değişkenler

akım

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - stream_isatty() örneği

Dosyaya yönlendirilen akımın bir standart girdi veya standart çıktı akımı olup olmadığını saptamak için kullanılabilecek bir komut.

php -r "var_export(stream_isatty(STDERR));"

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:


true
php -r "var_export(stream_isatty(STDERR));" 2>output.txt

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:


false

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top