PHPerKaigi 2024

stream_supports_lock

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

stream_supports_lockAkımın kilitlemeyi destekleyip desteklemediğine bakar

Açıklama

stream_supports_lock(resource $akım): bool

Akımın flock() üzerinden kilitlemeyi destekleyip desteklemediğine bakar.

Bağımsız Değişkenler

akım

Sınanacak akım.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

  • flock() - Öneri niteliğinde taşınabilir dosya kilitleme

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
8
romain dot ardiet at gmail dot com
9 years ago
This method returns TRUE on custom wrappers by default if you don't implement the stream_lock() method inside the wrapper : http://php.net/manual/en/streamwrapper.stream-lock.php
To Top