PHP 8.0.0 Beta 4 available for testing

stream_supports_lock

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

stream_supports_lockAkımın kilitlemeyi destekleyip desteklemediğine bakar

Açıklama

stream_supports_lock ( resource $akım ) : bool

Akımın flock() üzerinden kilitlemeyi destekleyip desteklemediğine bakar.

Değiştirgeler

akım

Sınanacak akım.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız

  • flock() - Taşınabilir tavsiye niteliğinde dosya kilitleme

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
6
romain dot ardiet at gmail dot com
5 years ago
This method returns TRUE on custom wrappers by default if you don't implement the stream_lock() method inside the wrapper : http://php.net/manual/en/streamwrapper.stream-lock.php
To Top