stream_context_get_default

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

stream_context_get_defaultÖntanımlı akım bağlamını döndürür

Açıklama

stream_context_get_default(?array $seçenekler = null): resource

Bir bağlam bağımsız değişkeni olmadan çağrılan (fopen(), file_get_contents() gibi) dosya işlevlerinde kullanılmak üzere öntanımlanmış akım bağlamını döndürür. Öntanımlı bağlam için seçenekler bu işlevle de tanımlanabilmektedir. Sözdizimi stream_context_create() ile aynıdır.

Bağımsız Değişkenler

seçenekler
seçenekler dizisi, ya null ya da üyeleri $seçenekler['sarmalayıcı']['seçenek'] = $değer olan bir ilişkisel dizi olmalıdır.

Dönen Değerler

Bir bağlam özkaynağı.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 seçenekler artık null olabiliyor.

Örnekler

Örnek 1 - stream_context_get_default() örneği

<?php
$default_opts
= array(
'http'=>array(
'method'=>"GET",
'header'=>"Accept-language: en\r\n" .
"Cookie: foo=bar",
'proxy'=>"tcp://10.54.1.39:8000"
)
);


$alternate_opts = array(
'http'=>array(
'method'=>"POST",
'header'=>"Content-type: application/x-www-form-urlencoded\r\n" .
"Content-length: " . strlen("baz=bomb"),
'content'=>"baz=bomb"
)
);

$default = stream_context_get_default($default_opts);
$alternate = stream_context_create($alternate_opts);

/* www.example.com için $default_opts ile belirtilen bağlam
* seçeneklerini kullanarak 10.54.1.39'daki vekil sunucuya
* normal bir GET isteği gönderelim.
*/
readfile('http://www.example.com');

/* $alternate_opts ile belirtilen bağlam seçeneklerini
* kullanarak www.example.com'a doğrudan bir POST isteği
* gönderelim.
*/
readfile('http://www.example.com', false, $alternate);

?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
RQuadling at GMail dot com
17 years ago
If you are using stream_context_get_default() and are still finding that some functions do not work, make sure that they are not based upon the libxml functions (DOM, SimpleXML and XSLT). These require their own context.

You can easily set them using the following code ...

<?php
// Define the default, system-wide context.
$r_default_context = stream_context_get_default
(
array
(
'http' => array
(
// All HTTP requests are passed through the local NTLM proxy server on port 8080.
'proxy' => 'tcp://127.0.0.1:8080',
'request_fulluri' => True,
),
)
);

// Though we said system wide, some extensions need a little coaxing.
libxml_set_streams_context($r_default_context);
?>
To Top