stream_get_wrappers

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

stream_get_wrappersEtkin akımların listesini döndürür

Açıklama

stream_get_wrappers(): array

Kurulu sistemdeki kullanılabilir akımların listesini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Kurulu sistemdeki kullanılabilir akımların listesini içeren indisli bir dizi döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - stream_get_wrappers() örneği

<?php
print_r
(stream_get_wrappers());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [0] => zip
  [1] => php
  [2] => file
  [3] => glob
  [4] => data
  [5] => http
  [6] => ftp
  [7] => compress.bzip2
  [8] => https
  [9] => ftps
  [10] => compress.zlib
  [11] => phar
)

Örnek 2 - Bir akım sarmalayıcının varlığının sınanması

<?php
// bzip2 akım sarmalayıcısı var mıymış, bir bakalım
if (in_array('compress.bzip2', stream_get_wrappers())) {
echo
'compress.bzip2:// desteği var.';
} else {
echo
'compress.bzip2:// desteği yok.';
}
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top