PHP 8.1.0 Released!

stream_filter_prepend

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

stream_filter_prependSüzgeç zincirinin başına bir süzgeç ekler

Açıklama

stream_filter_prepend(
    resource $akım,
    string $süzgeç,
    int $oku_yaz = ?,
    mixed $değiştirgeler = ?
): resource

akım akımına ekli süzgeçler listesine süzgeç isimli süzgeci ekler.

Değiştirgeler

akım

Hedef akım.

süzgeç

Eklenecek süzgecin ismi.

oku_yaz

stream_filter_prepend() işlevi öntanımlı olarak, dosya okumak için (r veya r+ kipi) açılmışsa süzgeci okuma süzgeci zincirine ekler. Eğer dosya yazmak için (w, a veya w+, a+ kipi) açılmışsa, süzgeç yazma süzgeci zincirine de eklenir. Bu davranışı geçersiz kılmak için değiştirgeye STREAM_FILTER_READ, STREAM_FILTER_WRITE ve/veya STREAM_FILTER_ALL sabitleri de aktarılabilir. Bu değiştirgenin kullanıldığı bir örneği stream_filter_append() işlevinde görebilirsiniz.

değiştirgeler

Süzgeç, belirtilen değiştirgeler ile listenin başlangıcına eklenir ve akım işlemlerinde ilk çağrılan süzgeç olur. Süzgeci listenin sonuna eklemek için stream_filter_append() işlevini kullanın.

Dönen Değerler

stream_filter_remove() çağrısına aktarılmak üzere bir özkaynak döndürür, başarısızlık durumunda false döner.

Belirtilen akım bir özkaynak değilse veya süzgeç konumlanamazsa false döner.

Notlar

Bilginize: Özel (kullanıcı) süzgeçlerini kullanırken
İstenen kullanıcı süzgecini süzgeç olarak tanıtmak için ilk olarak stream_filter_register() çağrılmalıdır.

Bilginize: Henüz okunmamış veri dahili tamponlarda tutulurken akım verisi özkaynaklardan (hem yerel hem de uzak) büyük kümeler halinde okunur. Süzgeç zincirinin başına yeni bir süzgeç eklendiğinde, dahili tamponlardaki süzgeçlerden geçirilmemiş veriler yeni süzgeçten geçirilecektir ancak evvelce diğer süzgeçlerden geçirilmiş veriler yeni süzgeçten geçirilmeyecektir. Bu davranış,yeni süzgeci zincirin sonuna ekleyen stream_filter_append() işlevinden bu yönüyle farklıdır.

Bilginize: Bir süzgeç hem okuma hem de yazma amacıyla eklendiğinde iki örneği oluşturulur. Her iki süzgeç özkaynağını ayırmak için stream_filter_prepend() işlevi STREAM_FILTER_READ ve STREAM_FILTER_WRITE ile ayrı ayrı çağrılmalıdır.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top