stream_get_filters

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

stream_get_filtersEtkin süzgeçlerin listesini döndürür

Açıklama

stream_get_filters(): array

Kurulu sistemdeki kullanılabilir süzgeçlerin listesini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Kurulu sistemdeki kullanılabilir süzgeçlerin isimlerini içeren indisli bir dizi döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - stream_get_filters() örneği

<?php
$streamlist
= stream_get_filters();
print_r($streamlist);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [0] => zlib.*
  [1] => bzip2.*
  [2] => convert.iconv.*
  [3] => string.rot13
  [4] => string.toupper
  [5] => string.tolower
  [6] => convert.*
  [7] => consumed
  [8] => dechunk
)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
2
Jasper Bekkers
18 years ago
Filters to be used within the convert filter are base64-encode, base64-decode, quoted-printable-encode and quoted-printable-decode. Note: those are not in the string filter, as currently reported by the manual!

Example usage is:
<?php
$h
= fopen('gecodeerd.txt', 'r');
stream_filter_append($h, 'convert.base64-decode');
fpassthru($h);
fclose($h);
?>
Or
<?php
$filter
= 'convert.base64-decode';
$file = 'coded.txt';
$h = fopen('php://filter/read=' . $filter . '/resource=' . $file,'r');
fpassthru($h);
fclose($h);
?>
To Top