stream_context_set_default

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

stream_context_set_defaultAkımları içeren öntanımlı bağlamı tanımlar

Açıklama

stream_context_set_default(array $seçenekler): resource

Bir bağlam bağımsız değişkeni olmadan çağrılan (fopen(), file_get_contents() gibi) dosya işlevlerinde kullanılmak üzere öntanımlı akım bağlamını tanımlar. Sözdizimi stream_context_create() ile aynıdır.

Bağımsız Değişkenler

seçenekler

Öntanımlı bağlam için atanacak seçenekler.

Bilginize:

seçenekler dizisi, üyeleri $seçenekler['sarmalayıcı']['seçenek'] = $değer olan bir ilişkisel dizi olmalıdır.

Dönen Değerler

Öntanımlı akım bağlamı özkaynağı ile döner.

Örnekler

Örnek 1 - stream_context_set_default() örneği

<?php
$default_opts
= array(
'http'=>array(
'method'=>"GET",
'header'=>"Accept-language: en\r\n" .
"Cookie: foo=bar",
'proxy'=>"tcp://10.54.1.39:8000"
)
);

$default = stream_context_set_default($default_opts);

/* www.example.com için $default_opts ile belirtilen bağlam
* seçeneklerini kullanarak 10.54.1.39'daki vekil sunucuya
* normal bir GET isteği gönderelim.
*/
readfile('http://www.example.com');
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
Mahmoud Saeed
2 years ago
It's worth mentioning that passing an empty array will NOT reset default options.

<?php
stream_context_set_default
(array()); // Does nothing.
?>
To Top