stream_socket_sendto

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

stream_socket_sendtoBir sokete bağlı olsun ya da olmasın, bir ileti gönderir

Açıklama

stream_socket_sendto(
    resource $soket,
    string $veri,
    int $seçenekler = 0,
    string $adres = ""
): int|false

soket üzerinden belirtilen veriyi gönderir.

Bağımsız Değişkenler

soket

Verinini gönderileceği soket.

veri

Gönderilecek veri.

seçenekler

seçenekler değeri aşağıdakilerin bir birleşimi olabilir:

seçenekler bağımsız değişkeni için olası değerler
STREAM_OOB Band-dışı veri gönderir.

adres

Bu bağımsız değişkende bir adres belirtilmezse soket akımı oluşturulurken belirtilen adres kullanılır.

Bir adres belirtilecekse IPv4 notkalı dördül (veya IPv6) adres belirtilmelidir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda sonuçlanan kod bir tamsayı olarak, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - stream_socket_sendto() örneği

<?php
/* localhost üzerinde 1234 portunu açalım */
$socket = stream_socket_client('tcp://127.0.0.1:1234');

/* Alışılmış kanallardan sıradan bir veri gönderelim. */
fwrite($socket, "Normal veri aktarımı.");

/* Band dışı olarak biraz daha veri gönderelim. */
stream_socket_sendto($socket, "Band Dışı Veri.", STREAM_OOB);

/* Portu kapatalım */
fclose($socket);
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
9
mrforsythexeter at googlemail dot com
11 years ago
The return appears to be the size in bytes of the data written to the socket, or -1 on failure (this could be because of non blocking)
To Top