stream_set_chunk_size

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

stream_set_chunk_sizeAkım blok boyutunu tanımlar

Açıklama

stream_set_chunk_size(resource $akım, int $boyut): int

Akıma blok boyutunu tanımlar.

Bağımsız Değişkenler

akım

Hedef akım.

boyut

Tanımlanacak blok boyutu.

Dönen Değerler

Başarılı olursa önceki blok boyu döner.

Hatalar/İstisnalar

boyut 1'den küçük veya PHP_INT_MAX'dan büyükse ValueError istisnası oluşur.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 boyut 1'den küçük veya PHP_INT_MAX'dan büyükse artık ValueError istisnası oluşuyor. Evvelce E_WARNING düzeyinde hata çıktılanır ve false dönerdi.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top