PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

ValueError istisnası

(PHP 8)

Giriş

Bir değiştirgenin türü doğru, ancak değeri yanlış olduğunda bir ValueError yavrulanır. Örneğin, bir işlev pozitif bir tamsayı beklerken negatif bir tamsayı aktarmak veya bir işlev boş olmayan bir dize/dizi beklerken boş olanı aktarmak gibi.

Sınıf Sözdizimi

class ValueError extends Error {
/* Miras alınan özellikler */
protected string $message;
protected int $code;
protected string $file;
protected int $line;
/* Miras alınan yöntemler */
final public Error::getMessage(): string
final public Error::getPrevious(): ?Throwable
final public Error::getCode(): int
final public Error::getFile(): string
final public Error::getLine(): int
final public Error::getTrace(): array
final public Error::getTraceAsString(): string
public Error::__toString(): string
final private Error::__clone(): void
}
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top