Error::getTraceAsString

(PHP 7, PHP 8)

Error::getTraceAsStringYığıt dökümünü dize olarak döndürür

Açıklama

final public Error::getTraceAsString(): string

Yığıt dökümünü dize olarak döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Yığıt dökümünü dize olarak döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - Error::getTraceAsString() örneği

<?php
function test() {
throw new
Error;
}

try {
test();
} catch(
Error $e) {
echo
$e->getTraceAsString();
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

#0 /home/bjori/tmp/ex.php(7): test()
#1 {main}

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top