PHP 8.2.0 Released!

Error::getMessage

(PHP 7, PHP 8)

Error::getMessageHata iletisini döndürür

Açıklama

final public Error::getMessage(): string

Hata iletisini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Hata iletisini bir dize olarak döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - Error::getMessage() örneği

<?php
try {
    throw new 
Error("Bu bir hata iletisidir");
} catch(
Error $e) {
    echo 
$e->getMessage();
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Bu bir hata iletisidir

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top