Error::getFile

(PHP 7, PHP 8)

Error::getFileHatanın oluştuğu dosyanın ismini döndürür

Açıklama

final public Error::getFile(): string

Hatanın oluştuğu dosyanın ismini döndürür.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Hatanın oluştuğu dosyanın ismini döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - Error::getFile() örneği

<?php
try {
    throw new 
Error;
} catch(
Error $e) {
    echo 
$e->getFile();
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

/home/bjori/tmp/ex.php

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top