Throwable::getFile

(PHP 7, PHP 8)

Throwable::getFileNesnenin oluşturulduğu dosyanın ismini döndürür

Açıklama

public Throwable::getFile(): string

Nesnenin oluşturulduğu dosyanın ismini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Nesnenin oluşturulduğu dosyanın ismini döndürür.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top