Throwable::__toString

(PHP 7, PHP 8)

Throwable::__toStringYavrulanan nesnenin dize gösterimini döndürür

Açıklama

public Throwable::__toString(): string

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Yavrulanan nesnenin dize gösterimini döndürür,

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top