Throwable::__toString

(PHP 7, PHP 8)

Throwable::__toStringYavrulanan nesnenin dize gösterimini döndürür

Açıklama

abstract public Throwable::__toString(): string

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Yavrulanan nesnenin dize gösterimini döndürür,

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top