CascadiaPHP 2024

Throwable::getCode

(PHP 7, PHP 8)

Throwable::getCodeİstisna numarasını döndürür

Açıklama

public Throwable::getCode(): int

Yavrulanan nesne ile ilgili hata numarasını döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Exception'dan istisna numarasını int olarak döndürür fakat Exception çocuklarından başka türde bir değer de dönebilir (örneğin PDOException'dan string).

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top