PHP 8.0.12 Released!

Throwable::getTrace

(PHP 7, PHP 8)

Throwable::getTraceYığıt izini döndürür

Açıklama

public Throwable::getTrace(): array

Yığıt izini array türünde döndürür.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Yığıt izini array türünde debug_backtrace() işlevinin döndürdüğü biçimde döndürür.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top