PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

Throwable::getLine

(PHP 7, PHP 8)

Throwable::getLineNesnenin örneklendiği satır numarasını döndürür

Açıklama

public Throwable::getLine(): int

Yavrulanan nesnenin örneklendiği satır numarasını döndürür.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Yavrulanan nesnenin örneklendiği satır numarasını döndürür

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top