Throwable Arayüzü

(PHP 7, PHP 8)

Giriş

Throwable bir throw deyimi üzerinden yavrulanabilen Error ve Exception gibi nesneler için temel arayüzdür.

Bilginize:

PHP sınıfları doğrudan Throwable arayüzünden gerçeklenemez, bunun yerine Exception sınıfı genişletilerek gerçeklenir.

Arayüz Sözdizimi

interface Throwable extends Stringable {
/* Yöntemler */
public getMessage(): string
public getCode(): int
public getFile(): string
public getLine(): int
public getTrace(): array
public __toString(): string
/* Miras alınan yöntemler */
}

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 Throwable artık Stringable arayüzünü gerçekliyor.

İçindekiler

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
96
mlocati at gmail dot com
7 years ago
I wrote a simple script that prints out the Throwable and Exception tree for every PHP version.

You can find this script here:
https://gist.github.com/mlocati/249f07b074a0de339d4d1ca980848e6a

And its output is here:
https://3v4l.org/sDMsv
up
5
thisbug at foxmail dot com
4 years ago
try {
// Code that may throw an Exception or Error.
} catch (Throwable $t) {
// Executed only in PHP 7, will not match in PHP 5.x
} catch (Exception $e) {
// Executed only in PHP 5.x, will not be reached in PHP 7
}

interface MyPackageThrowable extends Throwable {}

class MyPackageException extends Exception implements MyPackageThrowable {}

throw new MyPackageException();
To Top