UnitEnum arayüzü

(PHP 8 >= 8.1.0)

Giriş

UnitEnum arayüzü tüm numaralandırmalara motor tarafından özdevinimsel uygulanır. Kullanıcı tanımlı sınıflarla gerçeklenemez. Öntanımlı olarak motor tarafından sağlanan yöntemlerini numaralandırmalar geçersiz kılamaz. Yalnızca tür sınamaları için kullanılabilir.

Arayüz Sözdizimi

interface UnitEnum {
/* Yöntemler */
public static cases(): array
}

İçindekiler

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top