PHPCon Poland 2024

SensitiveParameterValue sınıfı

(PHP 8 >= 8.2.0)

Giriş

SensitiveParameterValue sınıfı hassas değerlerin yanlışlıkla açığa çıkmasını engellemek için sarmalanmasını sağlar.

SensitiveParameter özniteliğine sahip bağımsız değişken değerleri yığıt izlerinde bir SensitiveParameterValue nesnesi içinde otomatik olarak sarmalanır.

Sınıf Sözdizimi

final class SensitiveParameterValue {
/* Özellikler */
private readonly mixed $value;
/* Yöntemler */
public __construct(mixed $value)
public __debugInfo(): array
public getValue(): mixed
}

Özellikler

value

Yanlışlıkla açığa çıkmaya karşı korunacak hassas değer.

İçindekiler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top