SensitiveParameter sınıfı

(PHP 8 >= 8.2.0)

Giriş

Bu öznitelik, hassas olan ve bir yığın izlemede, varsa değerinin gizlenmesini gerektiren bir bağımsız değişkeni imlemek için kullanılır.

Sınıf Sözdizimi

final class SensitiveParameter {
/* Yöntemler */
public __construct()
}

Örnekler

<?php
function defaultBehavior(
string $secret,
string $normal
) {
throw new
Exception('Error!');
}
function
sensitiveParametersWithAttribute(
#[
\SensitiveParameter]
string $secret,
string $normal
) {
throw new
Exception('Error!');
}
try {
defaultBehavior('password', 'normal');
} catch (
Exception $e) {
echo
$e, PHP_EOL, PHP_EOL;
}
try {
sensitiveParametersWithAttribute('password', 'normal');
} catch (
Exception $e) {
echo
$e, PHP_EOL, PHP_EOL;
}
?>

Yukarıdaki örneğin PHP 8.2 çıktısı şuna benzer:

Exception: Error! in example.php:7
Stack trace:
#0 example.php(19): defaultBehavior('password', 'normal')
#1 {main}
Exception: Error! in example.php:15
Stack trace:
#0 example.php(25): sensitiveParametersWithAttribute(Object(SensitiveParameterValue), 'normal')
#1 {main}

İçindekiler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top