AllowDynamicProperties sınıfı

(PHP 8 >= 8.2.0)

Giriş

Bu öznitelik dinamik özelliklere izin veren sınıfları imlemekte kullanılır.

Sınıf Sözdizimi

final class AllowDynamicProperties {
/* Yöntemler */
public __construct()
}

Örnekler

PHP 8.2.0 ve sonrasında dinamik özelliklerin kullanımı önerilmemektedir. Bu öznitelik ile imlenmeden kullanılan sınıflar bunu vurgulayan bir uyarı çıktılar.

<?php
class DefaultBehaviour { }
#[
\AllowDynamicProperties]
class
ClassAllowsDynamicProperties { }
$o1 = new DefaultBehaviour();
$o2 = new ClassAllowsDynamicProperties();
$o1->nonExistingProp = true;
$o2->nonExistingProp = true;
?>

Yukarıdaki örneğin PHP 8.2 çıktısı:

Deprecated: Creation of dynamic property DefaultBehaviour::$nonExistingProp is deprecated in file on line 10

Ayrıca Bakınız

Öznitelikler

İçindekiler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top