ReturnTypeWillChange sınıfı

(PHP 8 >= 8.1.0)

Giriş

Final olarak nitelenmemiş dahili yöntemlerin çoğu artık uyumlu bir dönüş türü bildirmek için geçersiz kılma yöntemleri gerektiriyor, aksi takdirde kalıtım doğrulaması sırasında kullanımın önerilmediğini belirten bir uyarı çıktılanıyor. PHP sürümler arası uyumluluk endişeleri nedeniyle geçersiz kılma yöntemi için dönüş türünün bildirilmemesi durumunda, bu uyarıyı susturmak için bir #[\ReturnTypeWillChange] özniteliği eklenebilir.

Sınıf Sözdizimi

final class ReturnTypeWillChange {
/* Yöntemler */
public __construct()
}

Ayrıca Bakınız

Öznitelikler

İçindekiler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top