PHP 8.1.24 Released!

Attribute sınıfı

(PHP 8)

Giriş

Öznitelikler, yapılandırılmış, makine tarafından okunabilen meta verilerin koddaki bildirimlerle eklenebilmesini sağlar: Sınıflar, yöntemler, işlevler, bağımsız değişkenler, özellikler ve sınıf sabitleri bir özniteliğin hedefi olabilir. Öznitelikler tarafından tanımlanan meta veriler, daha sonra Reflection arayüzleri kullanılarak çalışma anında incelenebilir. Bu nedenle öznitelikler, doğrudan koda gömülü bir yapılandırma dili olarak düşünülebilir.

Sınıf Sözdizimi

final class Attribute {
/* Sabitler */
const int TARGET_CLASS;
const int TARGET_FUNCTION;
const int TARGET_METHOD;
const int TARGET_PROPERTY;
const int TARGET_PARAMETER;
const int TARGET_ALL;
const int IS_REPEATABLE;
/* Özellikler */
public int $flags;
/* Yöntemler */
public __construct(int $flags = Attribute::TARGET_ALL)
}

Öntanımlı Sabitler

Attribute::TARGET_CLASS

Attribute::TARGET_FUNCTION

Attribute::TARGET_METHOD

Attribute::TARGET_PROPERTY

Attribute::TARGET_CLASS_CONSTANT

Attribute::TARGET_PARAMETER

Attribute::TARGET_ALL

Attribute::IS_REPEATABLE

Özellikler

flags

Ayrıca Bakınız

Genelde Öznitelikler

İçindekiler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top