PHPCon Poland 2024

Attribute sınıfı

(PHP 8)

Giriş

Öznitelikler, yapılandırılmış, makine tarafından okunabilen meta verilerin koddaki bildirimlerle eklenebilmesini sağlar: Sınıflar, yöntemler, işlevler, bağımsız değişkenler, özellikler ve sınıf sabitleri bir özniteliğin hedefi olabilir. Öznitelikler tarafından tanımlanan meta veriler, daha sonra Reflection arayüzleri kullanılarak çalışma anında incelenebilir. Bu nedenle öznitelikler, doğrudan koda gömülü bir yapılandırma dili olarak düşünülebilir.

Sınıf Sözdizimi

final class Attribute {
/* Sabitler */
/* Özellikler */
public int $flags;
/* Yöntemler */
public __construct(int $flags = Attribute::TARGET_ALL)
}

Özellikler

flags

Ayrıca Bakınız

Genelde Öznitelikler

İçindekiler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top