AllowDynamicProperties::__construct

(PHP 8 >= 8.2.0)

AllowDynamicProperties::__constructAllowDynamicProperties özniteliğinin yeni bir örneğini oluşturur

Açıklama

public AllowDynamicProperties::__construct()

Yeni bir AllowDynamicProperties nesnesi oluşturur.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top