PHPCon Poland 2024

SensitiveParameterValue::__construct

(PHP 8 >= 8.2.0)

SensitiveParameterValue::__constructYeni bir SensitiveParameterValue nesnesi oluşturur

Açıklama

public SensitiveParameterValue::__construct(mixed $value)

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

value

SensitiveParameterValue nesnesi içinde saklanması gereken herhangi bir değer.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top